Missio


Äänestämällä minua, olet mukana vaikuttamassa seuraaviin tärkeisiin asioihimme!

Haluan Kouvolan olevan :
– menestyvä ja kehittyvä, jossa halutaan yrittää, menestyä ja asua
– vetovoimainen ja hyvämaineinen, jonne investoidaan ja kotiudutaan
– lapsiperheiden tarpeet huomioiva, jossa lasten on hyvä ja turvallista varttua aikuisuuteen
– vanhusten hyvinvointia ja jaksamista tukeva, jossa yhteisöllisyys ja arvot kohtaavat
– väljän asumisen ja lukuisten harrastusmahdollisuuksien kaupunki!

Tähän pääsemme, kun :
– johtaminen on uskottavaa ja pitkäjänteistä
– kaupungin työtehtävät, osaaminen ja oikeat resurssit kohtaavat
– taloudenpidossa keskitytään oikeisiin asioihin ja hankkeet arvioidaan asianmukaisin menetelmin
– olemme innovatiivisia ja rohkeita uudistuksiin
– haluamme aidosti olla parhaita ja puhallamme yhteen hiileen!